HYPNOTERAPI OG COACHING

Sådan foregår hypnoterapi

Hypnoterapi hos mig starter altid med en samtale, så vi kan målrette din behandling.

Selve hypnoterapien består af dels en afslapningdel, hvor du får ro i kroppen og vejrtrækningen.

Dels en visualisering, som gør afslapningen dybere og mere behagelig, og hvor vi arbejder med det,

du har valgt at fokusere på.

Hvis det er meningsfuldt, kan selve hypnoterapien optages, så du kan høre den derhjemme.

Mit største ønske og håb for dig er:

At du efter forløbets afslutning tager dine øvelser og dine erkendelser med og får skabt et liv med større ro, tilfredshed og livsglæde med bedre kontakt til dig selv og din krop.

At du bliver i stand til at mærke, hvad der er rigtigt for dig, og lige så vigtigt, hvad der er forkert.

At du er blevet mere bevidst og fremover lever et liv, hvor kærligheden til dig selv er tilstede.

Føler du dig fastlåst i... 

Ikke at vide, hvor du vil hen, hvor du hører til?

Usikkerhed og Tristhed?

Ængstelse og Uro?

Tomhed og dét, at mangle noget?

Fokus på andres behov fremfor dine egne?

Ikke at kunne sige til og fra?


Problemstillinger jeg har erfaring med:

  • Præstationsangst
  • Angst - generelt
  • Søvnproblemer
  • Belastningsreaktioner
  • Fokus- og koncentrationsproblemer
  • Livskriser
  • Selvværdsproblematikker
  • Dårlig livskvalitet
  • Smerter


Metode og teori

Jeg anvender coaching, visualisering, hypnoterapi, ACT, Enneagrammet - de 9 personlighedstyper og Det integrale perspektiv (Wilber) samt kropslig forankring, bl.a. i vejrtrækningen. Jeg arbejder på både dansk og engelsk.


Længes du efter...

Livskvalitet og Glæde?

Ro og Retning?

At tro på dig selv?

At tage din plads på livets scene?

Frihed og Tryghed?

Egenomsorg?

Eller - du mærker bare en længsel, som du ikke kan sætte ord på...

Din hverdag, dine tanker, dine følelser, ja dit liv kan blive mere vitalt og levende.

I et forløb hos mig arbejder vi sammen om at finde dine styrker.

Afdække det du i virkeligheden drømmer om og den retning, der skal være din.

Gennem samtaler, øvelser, hypnoterapi og relevant hjemmearbejde mellem sessionerne vil jeg:

Hjælpe dig med at...

 

Forstå dine tanker.

Møde dine følelser.

Trække vejret.

Mærke dig selv og dine resourcer.

Finde ind til dig selv, og få et større overblik.

Træde ind på din scene.