HYPNOTERAPI OG COACHING

Sådan foregår hypnoterapi

Hypnoterapi hos mig starter altid med en samtale, så vi kan målrette din behandling.

Selve hypnoterapien består af dels en afslapningdel, hvor du får ro i kroppen og vejrtrækningen.

Dels en visualisering, som gør afslapningen dybere og mere behagelig, og hvor vi arbejder med det,

du har valgt at fokusere på.

Hvis det er meningsfuldt, kan selve hypnoterapien optages, så du kan høre den derhjemme.

Problemstillinger jeg har erfaring med:

  • Præstationsangst
  • Angst - generelt
  • Søvnproblemer
  • Belastningsreaktioner
  • Fokus- og koncentrationsproblemer
  • Livskriser
  • Selvværdsproblematikker
  • Dårlig livskvalitet
  • Smerter


Metode og teori

Jeg anvender coaching, visualisering, hypnoterapi, ACT, Enneagrammet - de 9 personlighedstyper og Det integrale perspektiv (Wilber) samt kropslig forankring, bl.a. i vejrtrækningen. Jeg arbejder på både dansk og engelsk.


Her kan du høre mere om, hvad hypnoterapi er og ikke er:

Mit største ønske og håb for dig er:

At du efter forløbets afslutning tager dine øvelser og dine erkendelser med og får skabt et liv med større ro, tilfredshed og livsglæde med bedre kontakt til dig selv og din krop.

At du bliver i stand til at mærke, hvad der er rigtigt for dig, og lige så vigtigt, hvad der er forkert.

At du er blevet mere bevidst og fremover lever et liv, hvor kærligheden til dig selv er tilstede.